[66] O fungo Beauveria bassiana estaba sendo investigado en 2012 pola súa capacidade de control das chinches. [17] Por debaixo dos 16,1 °C, os adultos entran en estado de semihibernación e poden sobrevivir máis tempo ao frío; poden sobrevivir polo menos cinco días a -10 °C, pero morren aos 15 minutos se están expostos a temperaturas de -32 °C. [10][11] Como a infestación dos hábitats humanos empezou a aumentar, tamén o fixeron os casos de picaduras de chinches e as condicións de saúde asociadas. Otras especies existen que atacan murciélagos, palomas y roedores. Los roedores son el orden con mayor número de especies distintas dentro de los mamíferos. Os estiletes maxilares dereito e esquerdo están conectados na súa liña media e unha sección da liña central forma unha gran canle alimenticia e unha canle salivar máis pequena. Construye túneles o galerías dentro de la madera. [8], Aínda que estas chinches poden estar infectadas con polo menos 28 patóxenos humanos, ningún estudo atopou que estes insectos sexan capaces de transmitilos aos humanos. According to Linnaeus' second work on exotic insects (loc. remedios caseros para eliminar chinches, como com Como os machos son atraídos polos tamaños corporais grandes, calquera chinche que acabase de comer pode ser considerado unha parella potencial. (A crenza no uso medicinal das chinches persistiu ata polo menos o século XVIII, cando Guettard recomendaba o seu uso no tratamento da histeria. En C. lectularius e todas as especies de chinches das camas excepto Primicimex cavernis, o esperma é inxectado no chamado mesospermalege,[6] un compoñente do spermalege ou órgano de Berlese,[6] unha estrutura xenital secundaria que reduce as feridas e os custos inmunolóxicos de inseminación traumática. La mejor forma de prevenirlos es mediante una adecuada higiene, incluyendo aspirado de colchones y en caso de presentarse un brote, el mismo debe ser contenido y tratado por un profesional del manejo de plagas. [20], O punto de morte térmica para C. lectularius é 45 °C; todos os estadios vitais morren aos 7 minutos de estaren expostos a 46 °C. [102][103], Ademais, as chinches das camas alcanzaron lugares nos que nunca se estableceran antes, como o extremo sur de Suramérica. [8], As picaduras de chinches das camas denomínanse cimicose e poden orixinar diversas manifestacións na pel desde efectos non visibles a ampolas prominentes. Suxeriuse que as femias reciben beneficios do exaculado. [51], Cada un dos estadios inmaduros dura aproximadamente unha semana, dependendo da temperatura e da dispoñibilidade de comida, e o ciclo de vida completo pode durar uns dous meses (é bastante longo comparado co doutros ectoparasitos). Estes microbios danan as células espermáticas, o que as fai incapaces de realizar a fecundación dos gametos femininos. Tamén poden aniñar preto de animais que se congregan nun lugar, como morcegos, aves,[56] ou roedores. [25] Son atraídos polos seus hóspedes principalmente polo dióxido de carbono que expiran, e secundariamente pola súa calor e por certas substancias químicas. [6][38] As femias posúen un tracto reprodutor que funciona durante a oviposición, pero o macho non usa este tracto para a inseminación de esperma. [90][91], No século XIX colocábanse paneis de cestería arredor das camas que eran sacudidos pola mañá en Reino Unido e Francia. Aínda que estes beneficios non son directos, as femias poden producir máis ovos que o óptimo incrementando a cantidade dos xenes das femias na poza xénica. A picadura das chinches pode producir diversos efectos adversos como erupcións na pel, efectos psicolóxicos e síntomas alérxicos. Debido á produción de ovos, as femias poden absterse de gastar enerxía adicional en fabricar feromonas de alarma. Las medidas preventivas recomendadas son la eliminación de agua estancada, manejo adecuado de basura, control de hierba y maleza. [67] A medida que as chinches continúan a adaptarse adquirindo resistencia aos pesticidas, os investigadores empezaron a examinar o xenoma do insecto para ver como se desenvolven as adaptacións e buscar vulnerabilidades potenciais que poidan ser explotadas durante as fases de crecemento e desenvolvemento. As ás anteriores son vestixiais e están reducidas a estruturas similares a almofadiñas. [31], Pode recuperarse ADN humano dos aparatos dixestivos das chinches ata 90 días despois de que comeran o sangue, o cal significa que podería ser usado con propósitos forenses para identificar de que persoa se alimentou unha chinche. En Panamá, según el experto, hay 10 clases de chinches y los que transmiten la enfermedad viven en ranchos de quincha, las pencas de palmeras o entran a las casas atraídos por el dulce. Somos una empresa, que cuenta con más de 10 años de experiencia en el mercado, y con personal calificado en la prestación del servicio por más de 17 años en el manejo integrado de plagas, brindando una asistencia competitiva y profesional, de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes en las propiedades, localidades industriales, domésticas, hoteleras y comerciales.10 [30] Os ínstares máis novos non poden sobrevivir tanto, pero mesmo os vulnerables primeiros ínstares despois da eclosión poden sobrevivir semanas sen tomar sangue. Unha técnica usada antes en Rodesia do Sur e os Balcáns era esparexer follas de plantas con pelos microscópicos ganchudos arredor da cama pola noite, que despois se barrían pola mañá e queimábanse. [13] Os efectos inclúen erupcións cutáneas, efectos psicolóxicos e síntomas alérxicos. Os tricomas (pelos) das follas da planta dos feixóns capturan os insectos ao cravárense nos pés (tarsos) dos insectos. 60, 81–104. Os adultos crecen ata os 4 ou 5 mm de longo e os 1,5 a 3 mm de largo. [59] Desenvolvéronse tamén aparellos detectores caseiros. [60][61], A erradicación de C. lectularius require usar unha combinación de estratexias sen pesticidas e o uso ocasional de pesticidas. Durante el día, se esconden en las grietas y las ranuras de las paredes, el piso, la cama y … En Panamá existen muchos tipos de termitas, por ejemplo: Comején Arbóreo: Construyen sus nidos en los árboles y algunas veces dentro de edificios. Zool. Según la OMS: "Aquellas especies implicadas en la transferencia de enfermedades infecciosas para el hombre y en el daño o deterioro del hábitat y del bienestar urbano, cuando su existencia es continua en el tiempo y está por encima de los niveles considerados de normalidad", entendiendo por "nivel de normalidad" un concepto más actual como es el "umbral de tolerancia" que es el límite a partir del cual la densidad de población que forma la plaga es tal que sus individuos pueden provocar problemas sanitarios o ambientales, molestias, o bien, pérdidas económicas. cit. Por exemplo, foi un grave problema nas bases militares estadounidenses durante a Segunda guerra mundial. No obstante, como plaga de interés sanitario, solo algunas especies son relevantes. [89] Deles, a terra de diatomeas volveu a utilizarse modernamente como un pesticida residual e non tóxico (cando está en forma amorfa) para a eliminación de chinches.
2020 chinches de cama panamá