window.ndmCmpConfig = {forceLocale:'nl',customColor:'#f86924',privacyPolicy:"https://www.encyclo.nl/privacy.php"}; Wolken en mist zijn voorbeelden van een aerosol; zij bestaan beide uit zeer kleine druppeltjes water in lucht. if (!e) e=window.event; h1.bigblue {color:rgb(86, 175, 138);font-size:40px;font-weight:300 !important;line-height:1.2em;text-transform:uppercase;margin:0 0 20px 0;} .ie8 .bigblue h1 {font-size:32px;margin-bottom:15px;} Wolken en mist zijn voorbeelden van een aerosol; zij bestaan beide uit zeer kleine druppeltjes water in lucht. Een voorbeeld van een aerosol die bestaat uit vaste deeltjes is rook. window.ndmtag = window.ndmtag || {};window.ndmtag.cmd = window.ndmtag.cmd || []; @media (max-width: 1200px) {.bigblue h1 {font-size:32px;margin-bottom:15px;}} true : false); jQuery(function(){jQuery('.sf-menu').mobileMenu({defaultText: "Navigeer naar..."});}); function ggetSelection() {var txt = '';if (window.getSelection) {txt = window.getSelection();} else if (document.getSelection) {txt = document.getSelection();} else if (document.selection) {txt = document.selection.createRange().text;}return txt;}$(document).dblclick(function(e) {var t = ggetSelection();if (t) document.location='https://www.encyclo.nl/begrip/'+encodeURIComponent(t);}); controls.focus(); Een voorbeeld van een aerosol die bestaat uit vaste deeltjes is rook. if (e.which > 90 || e.which < 48) return; Anderzijds treden aerosoldeeltjes in de atmosfeer op als condensatiekernen voor water en daarmee beïnvloeden zij de hoeveelheid waterdruppeltjes en dus hoeveelheid bewolking; het indirecte effect van aerosolen op het klimaat. Een aerosol is een colloïdaal mengsel van stofdeeltjes of vloeistofdruppels in een gas. if (controls.value != "") return; @media (max-width: 767px) {.bigblue h1 {font-size:18px; margin-bottom:5px;}} _cc13663.bcp(); Encyclo.nl, online sinds 2007, is een zoekmachine voor Nederlandstalige begrippen en definities. ndmtag.defineAdSlot('Encyclo.nl-Sub-728x90-L',{type:'appnexus',id:3232904,size:[728,90]}); ndmtag.defineAdSlot('Encyclo.nl-Mob-300x250-T',{type:'appnexus',id:7492251,size:[300,250],promoSizes:[[320,240],[320,100]],promoAlignment:'center'}); Hun grootte is in de orde van 0,2 tot 200 micrometer. De tekst is beschikbaar onder de licentie. ndmtag.cmd.push(function() {ndmtag.settings.set('lazyLoad', true);}); MARGA is een volledig autonoom bemonsterings- en meetsysteem dat continu de wateroplosbare gas- en aërosolcomponenten meet die een direct effect hebben op de luchtkwaliteit. var ctrl = e.ctrlKey ? @media (min-width: 768px) and (max-width: 979px) {.bigblue h1 {font-size:24px;margin-bottom:8px;}} jQuery(function(){jQuery('ul.sf-menu').superfish({delay:500,animation:{opacity:'show',height:'show'},speed:'normal',autoArrows:false,disableHI:true});var viewportmeta = document.querySelector && document.querySelector('meta[name="viewport"]'),ua = navigator.userAgent,gestureStart = function () {viewportmeta.content = "width=device-width, minimum-scale=0.25, maximum-scale=1.6";},scaleFix = function () {if (viewportmeta && /iPhone|iPad/.test(ua) && !/Opera Mini/.test(ua)) {viewportmeta.content = "width=device-width, minimum-scale=1.0, maximum-scale=1.0";document.addEventListener("gesturestart", gestureStart, false);}};scaleFix();}) ndmtag.defineAdSlot('Encyclo.nl-Mob-Native-Article',{type:'appnexus',id:12001806,size:[250,250]}); else if ( e.which == 67 && ctrl ) return; Wolken en mist zijn voorbeelden van een aerosol; zij bestaan beide uit zeer kleine druppeltjes water in lucht. De website probeert alle woordenlijsten op het internet, groot en klein, samen te brengen om het zoeken naar woorden makkelijk te maken. Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 sep 2018 om 17:15. ndmtag.defineAdSlot('Encyclo.nl-Sub-728x90top',{type:'appnexus',id:3232896,size:[970,250],promoSizes:[[728,90]],promoAlignment:'center'}); De term aerosol wordt ook vaak gebruikt voor de inhoud van een spuitbus. Achtergrondinformatie op de website van het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI), https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Aerosol&oldid=52338375, Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen. https://www.cultureelwoordenboek.nl/natuurkunde-scheikunde-en-sterrenkunde/, https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/Aerosol/1, http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/aerosol, http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/a, http://www.lenntech.nl/water-begrippenlijst.htm, http://www.vliz.be/vmdcdata/faq/keywords.php, https://www.greenfacts.org/nl/begrippenlijst/abc/aerosol.htm, https://www.taalbank.nl/2020/03/14/coronawoordenboek/. Een aerosol is een colloïdaal mengsel van stofdeeltjes of vloeistofdruppels in een gas. { Een aerosol is een verzameling van microscopische deeltjes, in vaste of vloeibare vorm, die zijn opgenomen in een gas. function KeyDown(e) Hun grootte is in de orde van 0,2 tot 200 micrometer. }); ndmtag.defineAdSlot('Encyclo.nl-Mob-300x250-L',{type:'appnexus',id:7492253,size:[300,250],promoSizes:[[320,240],[320,100]],promoAlignment:'center'}); Deze resultaten kunnen worden gebruikt om de vorming van aërosolen uit hun percursorgassen te bestuderen en hoe hun concentratie en samenstelling variëren naargelang de dag- en seizoenscycli. Een aerosol is een colloïdaal mengsel van stofdeeltjes of vloeistofdruppels in een gas.Hun grootte is in de orde van 0,2 tot 200 micrometer. ndmtag.defineAdSlot('Encyclo.nl-Sub-336x280',{type:'appnexus',id:3232916,size:[336,280]}); }. Een aerosol met vaste deeltjes kan ontstaan uit natuurlijke bronnen, zoals zand of zeezout, of door menselijke activiteiten, bijvoorbeeld roet. Aerosolen hebben een direct en een indirect effect op het klimaat. e.ctrlKey : ((e.which === 17) ? Wolken en mist zijn voorbeelden van een aerosol dat bestaat uit zeer kleine druppeltjes water. if ( e.which == 86 && ctrl ) return; .bigblue h1 {color:rgb(86, 175, 138);font-size:40px;font-weight:300 !important;line-height:1.2em;text-transform:uppercase;margin:0 0 20px 0;}  ndmtag.defineAdSlot('Encyclo.nl-Sub-Native-Article',{type:'appnexus',id:10894793,size:[250,250]}); ndmtag.cmd.push(function() { [1] Enerzijds doordat ze invallende straling van de zon kunnen absorberen en weerkaatsen; het directe effect van aerosolen op het klimaat. var controls = document.getElementById("woord");
2020 gas en aerosol